Telegram Desktop cho Windows 4.0.2

Jun 27, 2022 - Telegram Team ( Open Source ) - Size : (35.02 MB) - Safe & Secure

Telegram Desktop 4.0.2 Phiên bản mới nhất

Telegram Desktop cho Windows là một ứng dụng nhanh, đơn giản và dễ sử dụng cho PC. Làm việc theo giao thức MTProto. Ứng dụng nhẹ và miễn phí cho phép bạn giao tiếp với tối đa 200 người. Nó có kích thước khoảng 1GB video có thể được chia sẻ, gửi ảnh không giới hạn. Cũng như chia sẻ dữ liệu nhận được của bạn trong giây lát. Telegram... Xem thêm