Telegram cho Android 8.9.3

Aug 15, 2022 - Telegram Messenger LLP ( Freeware ) - Size : (33.53 MB) - Safe & Secure

Telegram 8.9.3 Phiên bản mới nhất

Telegram Apk là một ứng dụng trò chuyện đơn giản, nhanh chóng và tiện dụng. Nó cho phép bạn trò chuyện qua Android miễn phí với các liên hệ của bạn. Nó là một sự thay thế của WhatsApp hơi giống với một trình nhắn tin. Trò chuyện với tối đa 200 người cũng như chia sẻ kích thước 1GB với bạn bè của bạn. Được đồng bộ hóa với... Xem thêm