Shotcut cho Windows 22.06.23

Jun 27, 2022 - Meltytech ( Open Source ) - Size : (94.30 MB) - Safe & Secure

Shotcut 22.06.23 Phiên bản mới nhất

Shotcut là một nền tảng đa mã nguồn mở để chỉnh sửa video hữu ích như nhau cho cả chuyên gia và người mới. Công cụ có chức năng chỉnh sửa dòng thời gian gốc hỗ trợ nhiều công cụ chỉnh sửa video / âm thanh. Kéo video vào màn hình chính, trộn và kết hợp độ phân giải và tốc độ khung hình, điều chỉnh âm thanh, chỉnh sửa... Xem thêm