ShareMe PC cho Windows 3.17.18

Jun 10, 2022 - Xiaomi Inc ( Freeware ) - Size : (15.33 MB) - Safe & Secure

ShareMe PC 3.17.18 Phiên bản mới nhất

ShareMe (Mi Drop) cung cấp quy trình giả lập tốt nhất cho cả thiết bị di động và PC. Bạn có thể chia sẻ / sao chép các tệp khác nhau giữa các thiết bị khác nhau mà không cần ổ đĩa flash hoặc cáp. Công cụ chuyển P2P do Xiaomi Inc phát triển cùng với nhiều công cụ hữu ích được 200 triệu người dùng sử dụng. Ứng dụng... Xem thêm