Facebook cho Windows 2021.927.1.0

Feb 11, 2022 - Facebook, Inc ( Freeware ) - Size : (1.53 MB) - Safe & Secure

Facebook 2021.927.1.0 Phiên bản mới nhất

Facebook cho PC Windows cho phép dễ dàng truy cập vào tài khoản Facebook của bạn mà không cần sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào. Tải lên và chia sẻ những kỷ niệm, ảnh, video vui vẻ của bạn và giữ kết nối với gia đình và bạn bè của bạn từ bất kỳ phiên bản hệ điều hành Windows mới nhất nào. Bạn có thể biết bất... Xem thêm